Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2015

lettersfromsilence
Play fullscreen
And that was when I loved you best !!!

December 03 2014

lettersfromsilence
lettersfromsilence

November 25 2014

lettersfromsilence
A przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"

July 31 2014

lettersfromsilence
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaoutoflove outoflove
lettersfromsilence
4318 cb44
Reposted fromprecelka precelka viaoutoflove outoflove
lettersfromsilence
5771 ccd0
lettersfromsilence
9824 1d26 500
Reposted fromaniczorka aniczorka viaoutoflove outoflove
lettersfromsilence
8190 e7ff
Reposted fromepi epi viaoutoflove outoflove
lettersfromsilence
4325 46fd
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viaoutoflove outoflove
lettersfromsilence
Uświadomiłem sobie, iż coś nieodwołalnie się między nami zmieniło.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
lettersfromsilence
2181 ce8b
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viajajebie jajebie

June 28 2014

lettersfromsilence

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaoutoflove outoflove
lettersfromsilence
6630 9d35 500
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaoutoflove outoflove
lettersfromsilence

Kiedy zbyt długo jesteś sama to zaczynasz mieć wrażenie, że nic dobrego Cię już nie spotka.

— zrozumienia mi trzeba...
Reposted fromdepresja depresja viaoutoflove outoflove
lettersfromsilence
Język może ukryć prawdę, ale oczy – nigdy!
— M. Bułhakow
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaoutoflove outoflove
lettersfromsilence
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— tak
Reposted fromWrongway Wrongway viaoutoflove outoflove
lettersfromsilence
2701 cfc1
Attack !
Reposted fromlejibet lejibet viaoutoflove outoflove
lettersfromsilence
5596 614e
Reposted fromarwen arwen viaoutoflove outoflove
lettersfromsilence
Kobieta jest w stanie wybaczyć każdą wadę, prócz braku obecności...
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl